GİSAM

GÖRSEL-İŞİTSEL SİSTEMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

ODTÜ’nün görsel-işitsel hafızasını tutar, görsel-işitsel sanat ürünleri üretir ve bir eğitim merkezi olarak işlev görür. 

Duyurular