Belgeleme ve Arşiv

GİSAM, ODTÜ’de yapılan bilimsel araştırma projelerinin, seminerlerin, toplantıların görüntülü kayıtlarını alır ve bu kayıtları kaynak oluşturması, yeniden kullanımı ve değerlendirilmesi için arşivler. Ayrıca Türkiye’nin kısa tarihi de sayılan ODTÜ tarihi ile ilgili belgeleme ve arşivleme çalışmalarını BELLEK projesiyle devam ettirmektedir.  

#  BELLEK- ODTÜ TARİHİ - GÖRSEL HAFIZA PROJESİ

ODTÜ tarihine tanıklık etmiş akademisyen, öğrenci, personel ve mezunlardan seçilen 50’den fazla kişi ile her biri birkaç saat süren röportajlar yapılıp kayda alınmıştır. Her bir röportaj kurgu ve post prodüksiyon aşamalarından sonra yine GİSAM tarafından tasarımı yapılan DVD’lere basılmış ve kuruluşundan bugüne ODTÜ tarihini belgeleyen bu filmler, GİSAM arşivinde yerlerini almıştır.

# ODTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SÖZLÜ TARİH PROJESİ

ODTÜ İnşaat Mühendisliği tarihine tanıklık etmiş akademisyen, öğrenci, personel ve mezunlardan seçilen kişilerle yapılan mülakatlar sonucunda 30 DVDlik bir sözlü tarih malzemesi oluşturulmuştur.